Gebruiksvoorwaarden


Laatst bijgewerkt: September 30, 2017


Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") beheersen uw relatie met de Slimrun mobiele toepassing (de "Service"), die wordt uitgebaat door Slimrun ("ons", "we", of "onze").


Gelieve deze "Gebruiksvoorwaarden" zorgvuldig te lezen voor u gebruik maakt van onze Slimrun mobiele toepassing (de "Service").


Uw toegang tot en gebruik van de Service gebeurt onder de voorwaarde van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de toegang hebben of gebruik maken van de Service.


Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord dat u door deze Voorwaarden bent gebonden. Indien u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden, kunt u geen toegang hebben tot de Service.


Abonnementen


Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement(en)"). U zult worden gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis (Facturatiecyclus"). De facturatiecycli zijn op maandelijkse basis ingesteld.


Op het moment van aankoop zal het betaling gebeuren vanaf je iTunes Account.


Het abonnement zal automatisch worden verlengd tenzij het automatisch verlengen is stopgezet, uiterlijk 24 uur voordat het abonnement verlengd wordt.


Het abonnement zal van je iTunes Account worden afgeschreven 24 uur voordat de huidige abonnementsperiode afloopt en op dat moment zullen de kosten voor verlenging worden vastgesteld.


Abonnementen kunnen worden aangepast door de gebruiker en automatische verlenging kan door de gebruiker worden uitgeschakeld via de Account Instellingen na aanschaf.


Elk ongebruikt gedeelte van een eventuele gratis proefperiode, in dien aangeboden, zal verloren gaan wanneer de gebruiker over gaat tot de aanschaf van het abonnement, waar van toepassing.


Aan het einde van de facturatiecyclus, zal uw Abonnement automatisch worden vernieuwd aan exact dezelfde voorwaarden, tenzij u annuleert. U kunt de vernieuwing van uw Abonnement annuleren ofwel via uw online account management of door de klantendienst van Slimrun te contacteren.

 

Prijswijzigingen


Slimrun, kan naar eigen goeddunken en op elk moment de Abonnementsgelden van de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging in de abonnementsprijzen zal worden toegepast van het einde van de op dat moment lopende Facturatiecyclus.


Slimrun zal een redelijke kennisgevingstermijn respecteren bij de alle wijzigingen van Abonnementsgelden om u de mogelijkheid te geven om uw Abonnement te beëindigen voor een dergelijke wijziging van kracht wordt.


Uw voortgezet gebruik van de Service na het van kracht worden van de wijziging van de Abonnementsgelden vormt uw akkoord om de gewijzigde Abonnementsgelden te betalen.


Terugbetalingen


Tenzij het door de wet verplicht wordt, zijn de betaalde Abonnementsgelden niet terugbetaalbaar.


Links naar andere websites


Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet de eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Slimrun.


Slimrun heeft geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Slimrun niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, zal zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten stelligste aan om de algemene voorwaarden en het privacy-beleid te lezen van alle websites van derden, die u bezoekt.


Beëindiging


We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking van een inbreuk door u op de Voorwaarden.


Bij beëindiging, zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.


Beperking van aansprakelijkheid


In geen geval zal Slimrun, noch haar directie, werknemers, partners, agenten, leveranciers of partners, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik maken van de Service; (ii) elke gedraging of inhoud van derden op de Service; (iii) eender welke inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw overdracht of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enig andere wettelijke theorie, onafhankelijk van het feit of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als er een oplossing die hierin uiteengezet, niet blijkt te hebben voldaan aan zijn essentieel doel.


Disclaimer


Het gebruik van de Service gebeurt op uw eigen risico. De Service wordt "IN BESTAANDE TOESTAND" en "ALS BESCHIKBAAR" geleverd. De dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties.


Slimrun haar dochterondernemingen, filialen, en zijn licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken veilig zal functioneren of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of plaats; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen zullen voldoen.


Toepasselijke wetgeving


Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Netherlands, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn door een rechtbank blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en hebben voorrang op en vervangen alle eerdere afspraken die tussen ons zouden kunnen bestaan met betrekking tot de Service.


Wijzigingen


We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken aan te passen of te vervangen. Indien een wijziging wezenlijk is, zullen een redelijke inspanning leveren om u tenminste 30 dagen op voorhand kennis geven, voor de nieuwe voorwaarden van toepassing worden. Wat een wezenlijke verandering is, zal worden bepaald naar ons eigen goeddunken.


Door onze Service te blijven bezoeken of er gebruik van te maken nadat eventuele herzieningen van toepassing werden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dan kunt u stoppen met het gebruik van de website en de Service.


Contacteer ons


Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, gelieve ons te contacteren.